โครงการจัดตั้งท่าเรือน้ำลึกทวาย หรือ ทวายโปรเจค


         
โครงการดังกล่าวนี้ จะต้องเริ่มจากความสมบูรณ์พร้อมทั้งชายฝั่งกาญจนบุรีของประเทศไทย โดยเคลื่อนย้ายเขตอุตสาหกรรมเข้ามาประชิดชายแดนให้มากที่สุด เพื่อรองรับแผนใช้แรงงานราคาถูกจาก พม่า โดยวิธีที่เรียกว่า เช้ามา -เย็นกลับ เพื่อลดปัญหาแรงงานที่ผิดกฏหมายที่ทะลักเข้ามาได้โดยมีการควบคุม อันเป็นปัญหาของประเทศที่เราเผญิชอยู่ในเวลานี้ จังหวัดกาญจนบุรีในภาพรวมในฐานะเป็นจังหวัดสุดเชตตะวันตกของประเทศแยกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้คือ 
       
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ การที่กองทับพม่าเลือกเส้นทางด้านบ้องตี้ เข้าสู้ประเทศไทยหลายครั้ง และครั้งสุดท้ายได้เกิดศึกชาวไทยเรียกว่าสงครามเก้าทัพ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุดของการติดต่อระหว่าประเทศไทย - พม่า เราจะเปลี่ยนเส้นทางของกองทัพเป็นเส้นทางเดินของสินค้าและมิตรภาพ 
       
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจุดที่ใกล้ที่รุด ในการที่กำหนดเป็นเขตพัฒนาร่วมกับทวายของพม่า ถามว่าทำไมต้องพัฒนาร่วมกับพม่า คำตอบหนึ่งที่น่าจะนำมาพิจารณาก็คือสมมุติว่า เราเว้นช่องว่าง ตรงนี้ไว้แล้วไปพัฒนาที่อื่นซึ่งต่ำลงไปอย่างเช่น เซาเทริร์นซีบอร์ดพม่าก็จะได้รับประโยชน์ในการบริการขนส่งโดยแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเป็นต้น