ความเชื่อของชาวบ้าน อ.บางปลาม้า 

                สิ่งที่เป็นความเชื่อของประชาชนในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการนับถือพระพุทธศาสนา คือ การเข้าทรงที่ชาวบ้านเรียกว่าการประทับทรง จากการสำรวจข้อมูลพบว่าตำบลต่าง ๆ ในเขตอำเภอบางปลาม้าแต่ละหมู่บ้านมีการทรงเจ้าเกือบทุกหมู่บ้าน เช่น ที่หมู่บ้านท่าทรายหมู่บ้านวัดมณีวรรณ บ้านโคกคราม จากการบอกเล่าของคุณสายันต์ คนทรงเจ้าพ่อหลักเมืองที่ หมู่บ้านโคกคราม ได้กล่าวว่า การทรงเจ้านั้นมีผู้ที่มาประทับทรง 3 ลักษณะ คือ เทพ หมายถึงเทวดา นางฟ้า สัมภเวสี โอปาติกะสัตว์ศักดิ์สิทธิ เช่น พญานาค เสือ ซึ่งส่วนมากมักจะบอกว่าเป็นเทพ คุณสายันต์กล่าวว่าผู้ที่มาประทับทรงในเขตอำเภอบางปลาม้าส่วนใหญ่เป็นสัมภเวสี มีเทพเป็นจำนวนน้อยมาก จุดแระสงค์ของเจ้าพ่อต่าง ๆ ที่มาเข้าประทับทรงนั้นคล้าย ๆ กันคือต้องเสริมสร้างบารมี โดยมีการมุ่งบำรุงพระพุทธสาสนาและช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมีทุกข์ใจด้านต่างๆ ไม่มีการเรียกร้องค่าจ้าง การจำทำบุญแล้วแต่ผู้ขอความช่วยเหลือศรัทธาเพื่อให้ร่างทรงสามรถดำรงชีพอยู่ได้ วิธีการคนจะเป็นคนทรงนั้น จะรู้แล้วเข้าใจกันระหว่างผู้ที่ถูกเลือกเป็นร่างทรงกับเทพที่จะมาประทับทรง เมื่อรู้ตัวว่าจะต้องเป็นคนทรงแล้วจะมีการขันธ์ห้าตามวิธีการทรงเจ้าแล้วสร้างศาลไว้สำหรับให้เทพประทับเมื่อไม่มีการประทับทรง ทุกปีจะมีงานปีเพื่อทำบุญ และลูกศิษย์ที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าองค์นั้นจะมาแก้บนเมื่อสิ่งที่ได้มาขอให้เจ้าพ่อช่วยประสบผลสำเร็จ ในงานปีจะมีเจ้าพ่อจากหมู่บ้านต่าง ๆ มาร่วมงานและประทับทรงมากมาย ในกรณีที่ผู้ถูกเลือกเป็นร่างทรงไม่สามารถรับประทับทรงเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านได้ เนื่องจากติดภารกิจและต้องประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่จะทำพิธีจัดขันธ์ 5 รับรองและจัดงานปี การจัดงานปีไหว้ศาลจึงเป็นงานประเพณีอย่างหนึ่งของชาวบางปลาม้าที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานเจ้าพ่อที่เป็นร่างทรงที่รู้จักกันดีของชาวอำเภอบางปลาม้าและย่านใกล้เคียงได้แก่เจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อจุ้ย เจ้าแม่เกษร เจ้าพ่อขุนเณร ฯลฯ

                จากการบอกเล่าของอาจารย์พิทักษ์ ลูกศิษย์ฝ่ายวิปัสนากรรมฐานของหลวงพ่อปลื้ม แห่งวัดสวนหงษ์สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ กล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิว่า “สิ่งศักดิ์สิทธินั้นมีอยู่จริง และเมื่อขอให้ท่านช่วยท่านก็ช่วยได้จริงในระยะหนึ่ง เมื่อหมดระยะกำหนดที่ศักดิ์สิทธิ์จะช่วยได้ กรรมที่ได้ทำก็จะส่งผลให้เจ้าของกรรมนั้นได้รับอย่างแน่นอนไม่สามารถหลีกพ้นกฎของกรรมไปได้” สิ่งที่สามารถจะทำให้พ้นทุกข์ได้คือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ และคุณสายันต์ได้กล่าวว่า “ผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาตามหลักของพระพุทธสาสนามีอำนาจพระพุทธคุณคุ้มครองเทพต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าประทับทรงได้”