งานตกแต่งตอไม้มะค่าโมง มะค่าโมงเป็นไม้ยืนต้นเนื้อแข็งชนิดหนึ่งที่เนื้อไม้สวยงาม สีสวย จึงมีผู้นิยมนำไม้มะค่าโมงไปปลูกบ้าน ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำให้ต้นมะค่าโมงถูกตัดไปจำนวนมาก เหลือแต่ตอฝังดินอยู่ในป่า จึงมีผู้คิดขุดตอมะค่าโมงมาขัดล้างประดิษฐ์เป็นของใช้ เครื่องประดับบ้าน เช่น โต๊ะ แท่นวางของ แป้นนาฬิกา ที่วางกระถางไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น เพราะนอกจากจะแข็งแรง สีสวยงามแล้ว ส่วนที่เป็นโคนต้นที่เป็นปุ่มและรากที่คดโค้ง เมื่อได้รับการแต่งให้สมดุลกับตอแล้ว ทำให้ตอไม้มีลักษณะสวยงามแปลกตา จำหน่ายได้ราคาดี
          วิธีทำตอไม้มะค่าโมง ขุดตอมะค่าโมงที่ฝังอยู่ในดินขึ้นมาทั้งรากแล้วนำมาล้างขัดให้สะอาด ออกแบบเป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่งบ้าน ตามลักษณะของตอ เสร็จแล้วทาแลคเกอร์เพื่อให้มันวาว จำหน่ายเป็นสินค้า สถานที่ที่มีการทำงานตกแต่งตอไม้ ประมาณ 20 ครัวเรือน ได้แก่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ

 

ที่มา:http://chm-thai.onep.go.th/chm/data_province/kanchanaburi/Traditional.html