หมวกกุยเล้ย เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามและมีประโยชน์อย่างหนึ่งของชาวบ้านหมู่ที่ 14 ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา ชาวบ้านมีการสานหมวกกุยเล้ยมานานประมาณ 80 ปี ปัจจุบันยังมีการสานกันอยู่เพื่อใช้เองและจำหน่ายเป็นสินค้าพื้นเมือง 
          ลักษณะของหมวกกุยเล้ย เป็นหมวกปีกกว้าง มียอดแหลม ซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ให้เป็นรูปหมวกโดยมีโครงมาตรฐาน แล้วนำใบไผ่ตงใส่โดยรอบเป็นชั้นที่สอง เสร็จแล้วสานไม้ไผ่รูปหมวกทับอีกครั้ง มีน้ำหนักเบาสวมสบาย จึงเป็นที่นิยมของชาวไร่ชาวนาทั่วไป และคนจีนนิยมสวมกันแดดเวลาทำไร่ ชาวบ้านจึงเรียกหมวกชนิดนี้ว่า หมวกเจ๊ก

 

ที่มา:http://chm-thai.onep.go.th/chm/data_province/kanchanaburi/Traditional.html