การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกาญจนบุรี 

สวนสุมาลี การนำมะขาวป้อมที่อยู่ในป่าท้องถิ่นมาปลูกไว้พบลักษณะเด่น คือ ต้นเตี้ย สง1-2 เมตร ให้ผลลูกใหญ่จึงรวมตัวกับญาติพี่น้องทาบกิ่มมะขามป้อม จำหน่ายในนาม มะขามป้อมแป้นสยาม

 

10176006 1530089730551001 761624117298474499 n

ติดต่อสอบถาม

คุณสมปอง บางพิทักษ์ 087-0918518

เลขที่ 2/4 ม.5 ต.ร่างสาลี อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี 

 

สวนมะม่วงณัฐกำธร  นำระบบการจัดการแรงงานมาปรับใช้ในสวนมะม่วงเพื่อให้ผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาดโดยใช้แรงงานของครอบครัวในพื้นที่

Image

ติดต่อสอบถาม

คุณกำธร ณัฐพูลวัฒน์

เลขที่ 177/2 ม.5 ต.หนองตากยา อ. ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

 

สวนฟอร์เร็ก เป็นสวนไม้ใบไม้ประดับแนวคิดการลดต้นทุนการผลิต ด้วยการประหยัดน้ำโดยการปลูกในแนวดิ่ง 3 ระดับ พร้อมทั้งเปิดเพลงให้ต้นไม้

ติดต่อสอบถาม

คุณอิทธืศักดิ๋ ชัยญาติ 081-768578631

 เลขที่ 1414 ม.4 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

 

สวนกล้วยไม้ลุงหวน เป็นแหล่งรวมกล้วยไม้พันธ์แคทลียา เพื่อจำหน่ายและส่งออก ในพื้นที่เลี้ยงกล้วยไม้ประมาณ 20 ไร่ พร้อมให้คำปรึกษาการทำสวนกล้วยไม้

1610092 1490112711200833 5150626962158922358 n

ติดต่อสอบถาม 

คุฯสงวนศักดิ๋ ตั้งสากล  081-7214347

เลขที่ 197 ม.1 ต.หนองสาหร่าย อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี