ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย นักวิจัยประจำพิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากร ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เปิดเผยว่า พันธุ์ไม้วงศ์ส้มกุ้งสามารถพบได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่ความสูงระดับน้ำทะเลปานกลาง ทั้งนี้จุดสูงสุดยอดดอยอินทนนท์ ระดับความสูง 2,565 เมตร ก็ยังสำรวจพบส้มกุ้ง ขึ้นอยู่กับความหลากหลายตามสภาพพื้นที่ป่าไม้ แล้วแต่ประเภทป่า ส่วนใหญ่มักชอบขึ้นตามภูเขาหินปูนที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยผู้วิจัยได้ทำการสำรวจและรวบรวมจากทั่วประเทศ ตามกลุ่มของภูเขาหินปูนที่สมบูรณ์เท่านั้น ส่วนส้มกุ้งเมืองกาญจน์ เป็นพืชถิ่นชนิดเดียวของประเทศไทยที่พบได้ในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เท่านั้น
          พืชวงศ์ส้มกุ้ง ในประเทศไทยเริ่มมีการศึกษาตั้งแต่ปี 2550 ร่วมกับ ดร.มาร์ก ฮิวส์ (Dr.Mark Hughes) แห่งสวนพฤกษศาสตร์เอดินเบอระ สหราชอาณาจักร ผู้เชี่ยวชาญพืชส้มกุ้งในระดับโลก สำหรับในประเทศไทยยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า มีเพียงการนำมารับประทานในท้องถิ่นเท่านั้น เช่น ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำมาแกงส้ม หรือรับประทานแกล้มกับน้ำพริก จะได้รสเปรี้ยวเหมือนมะขาม แต่มีรสเปรี้ยวน้อยกว่า เป็นพืชดั้งเดิมที่ใช้กันมายาวนาน จึงเป็นที่มาของชื่อที่เรียกกันว่า "ส้มกุ้ง" หรือ "ก้ามกุ้ง" สารที่มีรสเปรี้ยวน่าจะมีสารแอนติออกซิแดนต์ค่อนข้างสูง เพราะมีสีสันเหมือนกับผลไม้หลายชนิดที่มีสีแดง แต่ในต่างประเทศมีการใช้ในเชิงไม้ประดับอย่างแพร่หลาย ชื่อสามัญเรียกว่า Begonia เนื่องมาจากใบมีลวดลายสวยงาม และมีดอกสีสันสวยงาม เช่น ส้ม แดง ขาว ชมพู
          อย่างไรก็ตาม การนำพืชชนิดนี้มาปลูกได้ จะต้องมีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้มีความทนทานเสียก่อน ซึ่งพืชกลุ่มนี้มีความต้องการความชื้นสูง สามารถนำมาเป็นไม้ประดับน้ำตกหรือสวนแนวตั้งได้อย่างสวยงาม ซึ่งในต่างประเทศมีการนำมาเป็นไม้ประดับกันอย่างแพร่หลาย
          การวิจัยพืชชนิดนี้จะใช้วิธีศึกษาตัวอย่างจริง และตัวอย่างแห้งที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์พืชทั้งในและต่างประเทศที่มีตัวอย่างจำนวนมาก ส่วนหนึ่งได้มาจากประเทศไทยด้วย ทำให้เราทราบว่าต้นไม้ของเรามีอะไรบ้างที่ชาวต่างชาติเก็บไปเป็นตัวอย่างเมื่อกว่า 100 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังสมบูรณ์อยู่ การอนุรักษ์ที่ดีที่สุดคือการรักษาไว้ซึ่งถิ่นอาศัยหรือการไม่ทำลายป่าไม้ เนื่องมาจากพืชวงศ์ส้มกุ้ง สามารถเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้ หากสภาพแวดล้อมยังคงเดิมไม่มีการทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเป็นอย่างอื่น