อำเภอด่านช้าง(สุพรรณบุรี)

คำขวัญจังหวัด   เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงส้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษถิ่นชวนฟัง

คำขวัญอำเภอ     เขื่อนกระเสียวลือนาม ธรรมชาติงามล้ำ วัฒนธรรมตะเพินคี่ อุทยานดีสนสองใบ

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ    ถ.ด่านช้าง - สามชุก อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี 72180

หมายเลขโทรศัพท์  0-3559-5080

หมายเลขโทรสาร        0-3559-5080

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา

     ด่านช้าง เดิมอยู่ในเขตปกครองของอำเภอเดิมบางนางบวช สภาพภูมิประเทศทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาสูงชัน และพื้นที่ลอนลาดสลับกับลอนชัน ลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันออก เป็นแนวเขาที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี มียอดเขาสูงที่สุด ได้แก่ยอดเขาเทวดา สูง 1,123 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยพื้นที่ส่วนใหญ่สมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณ มีป่าสนสองใบ แหล่งแร่ดีบุก วูลแฟม หินแกรนิต และหินปูน ตลอดจนสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก ในอดีตบริเวณลำห้วยกระเสียวได้มีโขลงช้างขนาดใหญ่ ลงมากินน้ำและเล่นน้ำเป็นประจำ จึงได้มีการขนานนามบริเวณดังกล่าวว่าเป็น ด่านช้าง อันเป็นที่มาของชื่อเรียกอำเภอมาจนถึงปัจจุบัน

      ในปี 2546 ได้มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยหินใหม่ลงมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ ที่บ้านพุน้ำร้อน บริเวณพื้นที่เชิงเขาซึ่งมีลำน้ำกระเสียวไหลผ่าน โดยได้พบเครื่องมือหินจำนวนมาก อาทิ ขวานหินขัด หินกะเทาะ ที่ทำจากหินตระกูลเชิร์ต ภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ขวานสำริด และกระดิ่งสำริด สันนิษฐานว่าบริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นแหล่งผลิตเครื่องมือหินกะเทาะในสมัยหินใหม่

       นอกจากนั้นที่บ้านโป่งคอม ได้มีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ฝังบรรจุอยู่ในภาชนะดินเผาเคลือบสี่หู พบตะกรันแร่ และก้อนดินไฟที่เป็นโครงสร้างเตาถลุงเหล็ก สันนิษฐานว่าบริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นแหล่งถลุงโลหะในสมัยอยุธยา

       22 กุมภาพันธ์ 2467 นายพันตรี ม.จ.วงศ์วโรชร ในสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโปการ พร้อมด้วยแม่กองรังวัดภูมิประเทศในสยาม ได้เดินทางมาที่บ้านตะเพินคี่ เพื่อปักปันเขตแดนรอยต่อ 3 จังหวัด ระหว่างกาญจนบุรี อุทัยธานี และสุพรรณบุรี พร้อมทั้งได้ตั้งนายปวยคอง ราษฎรบ้านดังกล่าวเป็นเจ้าวัด ทำหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของราษฎร

2.เนื้อที่/พื้นที่   1,193 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป               มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว

 ข้อมูลการปกครอง        

1.ตำบล.......7.... แห่ง             3.เทศบาล..1.....แห่ง

2.หมู่บ้าน....93.... แห่ง           4.อบต........7 ... แห่ง

  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ           

1.อาชีพหลัก ได้แก่                เกษตรกรรม รับจ้าง

2.อาชีพเสริม ได้แก่               -

3.จำนวนธนาคาร มี 6 แห่ง ได้แก่

ธนาคารกรุงไทย  โทร.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ โทร.

ธนาคารออมสิน โทร.

ธนาคารธนชาติ  โทร.

ธนาคารกสิกรไทย โทร.

ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร.

4.จำนวนห้างสรรพสินค้า     มี - แห่ง

  ด้านสังคม          

1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่          โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

2.มหาวิทยาลัย  

  ด้านประชากร

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น      รวม 57,561  คน

2.จำนวนประชากรชาย        รวม 28,888  คน

3.จำนวนประชากรหญิง       รวม 28,673 คน

4.ความหนาแน่นของประชากร     48 คน/ตร.กม.

  ด้านการคมนาคม        

1.ทางบก                - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  333

- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  0-3559-5348

- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -

2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -

- ท่าแพขนานยนต์       

3.ทางอากาศ         - ท่าอากาศยาน            

 ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่             อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่    (แม่น้ำ/บึง/คลอง) ลำห้วยกระเสียว ลำห้วยตะเพิน

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โรงงานน้ำตาลมิตรผล ม.10 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี 

โรงโม่หินด่านช้าง ม.8  ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี 

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24/02/201

ข้อมูลจาก :  http://www.amphoe.com