จมูกข้าวรุ่งอรุณ

  เกิดจากการรวมตัวของแม่บ้านเกษตรกรทำนาแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารปรับเปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพตรา จมูกข้าวรุ่งอรุณ

ติดต่อสอบถาม

คุณ สนอง สอนใจ  089-7584520

เลขที่ 117 ม. 1 ต.ทุ่งสมอ อ. พนมทวน จ.กาญจนบุรี

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี