ข้าวเกรียบสมุนไพร

   เกิดจากการรวมตัวของแม่บ้านเกษตรกรและชาวบ้านที่เห็นความสำคัญในการรักษาป่าให้เป็นชุมชนเพื่อเป็นแหล่ง อาหารตามธรรมชาติโดยนำสมุนไพรในป่ามาแปรรูปเป็นอาหารและอาหารอื่นๆเช่นข้าวเกรียบสมุนไพร

ติดต่อสอบถาม 

คุณ สมหมาย  แก้วประดิษฐ์  083-4249015

เลขที่ 49 ม.2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี