สมุนไพรไล่แมลง

  เป็นกลุ่มเกษตรผู้ปลุกมันสำปะหรัง แก้ไขปัญหาเรื่องเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยการเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติกำจัดแมลงใช้สมุนไพรไล่แมลงเพิ่มผลผลิตต่อไรโดยการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง

ติดต่อสอบถาม 

คุณ ประทิน อ่อนน้อย  084-3154079

เลขที่ 12 ม. 8 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี