สมุนไพรแปรรูป

   จากพื้นที่ปลูกอ้อยมาเป็นพื้นที่ปลูกสมุนไพรนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาบน้ำบำรุงผิวและอื่นๆอีกหลายอย่าง (มีบ้านพักให้แขกผู้มาเยือนกันเอง)

ติดต่ิอสอบถาม

คุณสมคิด เกตุคง 083-3093254

เลขที่ 58 หมู 15  ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี