หน่อไม้ฝรั่ง

   เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เพื่อต่อรองราคาผลผลิตกับบริษัทรับซื้อส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง โดยการคัดเกรดหน่อไม้ฝรั่งและควบคุมการผลิตให้ปลอดจากสารพิษตามมาตรฐานส่งออก

ติดต่อสอบถาม 

คุณ ทานงค์ กาหลง 081-3786402

ม.1 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ. ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี