น้ำฟักข้าว

   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรพอเพียงและภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพเกษตรและแปรรูปผลผลิตจากฟักพื้นบ้านและสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์น้ำฟักข้าว

gac 002

ติดต่อสอบถาม

คุณ ทิวากร ศรีวรกุล 081-8572500

เลขที่ 213 ม. 2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี