ดอกไม้แห้งจากธรรมชาติ

10415922 677894425617994 1504342505 o

       ความเป็นมาของการจัดตั้งกลุ่ม เนื่องจากหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้ง ปลูกพืชได้ผลผลิตไม่เต็มที่ เพรพาะที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นหมู่บ้านที่มีฤดูร้อนมากที่สุด จึงเล็งเห็นประโยชน์จากแสงแดดที่ร้อนที่ร้อนจัดซึ้งบเป็นต้นทุนจากธรรมชาติ มาใช้ในการประกาบอาชีพโดยการนำเศษไม้ ใบหญ้าที่มีอยู่ในหมู่บ้านและหมูบ้านใกล้เคียง มาตากแดดและนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น การนำฝักประดู่ และไม้กระถินซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก มาทำเป็นดอก เป็นลูกบอลลูน แล้วนำไปย้อมสีต่างๆประดับให้สวยงาม ทางสามชิกได้คิดต่อยอด โดยการนำดอกไม้ โดยการนำดอกไม้ใส่ก้านไม้ หรือใส่ตะเกียง โดยนำน้ำมันหอม เอามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงเป็นที่มาของ แอโรม่าผลิตภัณฑ์ ตัวใหม่ นำไปจำหน่ายและเป็นที่สนใจของลูกค้าจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของ .. ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ การจัดตั้งกลุ่ม..ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ 

10364409 666415656765871 1662510702 o

10364603 666415646765872 430236419 o

     จัดตั้งขึ้นเมื่อ 27 พ.ค. 2533 และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ความรู้ด้านต่างๆ จนสามารถผลิตและจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้เป็นอย่างดี

  จากเศษไม้ใบหญ้าไร้ราคา นำมาสร้างมูลค่ามหาศาล 

เราอดทนคิดค้นประดิษฐ์งาน มีทั้งงานและเงินเสริมชุมชน

สร้างเป็นกลุ่มผู้ผลิตประดิษฐ์ดอกไม้ ่สงนอกสร้างชื่ิอทุกแห่งหน

เป็นอาชีพเรานั้นกันทุกคน ให้คงทนเป็นอยู่ไปอีกนาน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

10412066 677894645617972 537537709 o

10418751 677894542284649 1344887597 o

10429791 677894465617990 1457091136 o

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณจุรีพร เจริญสมบัติ 081-8572500

เลขที่ 213 ม.2 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี