ประวัติความเป็นมา

 

      เมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี กาญจนบุรีเป็นเมืองหน้าด่าน เส้นทางทัพของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตำบลหนองขาวประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านดงรัง มีวัดประจำ หมู่บ้านคือวัดใหญ่ดงรังหมู่บ้านดอนกระเดื่อง เป็นวัดโบสถ์เป็นวัดประจำหมู่บ้าน (ปัจจุบัน คือ ที่ตั้งของโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม)จากการทำศึกกับพม่าครั้งนั้น ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้รวมตัวกันต่อสู้กับข้าศึกอย่างกล้าหาญ ยังมีครบเป็นหลักฐานอยู่ที่ (ทุ่งคู) จากการสู้รบครั้งนั้น หมู่บ้านทั้งสองถูกทำลายเสียหาย เหลือแต่ซากวัดและเจดีย์ปรากฏอยู่หลังสงครามยุติชาวบ้านได้พากันหลบหนีมารวมตัวกันที่บริเวณหนองน้ำใหญ่ ตั้งเป็น หมู่บ้านเรียกว่า “บ้านหนองหญ้าดอกขาว” ซึ่งคือหมู่บ้านหนองขาวในปัจจุบันหมู่บ้านหนองขาวเป็นหมู่บ้านใหญ่ในสมัยตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้รับการเอาใจใส่จากพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ เช่น รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ทรงเสด็จมาเมืองกาญจน์และผ่านหนองขาวดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ของเจ้าพระยาธิภากรวงค์ กล่าวว่า รุ่งขึ้นวันศุกร์ แรม 14 ค่ำ เสด็จจากพลับพลาเมืองกาญจน์ถึงพลับพลาบ้านหนองขาว ประทับแรมอยู่หนึ่งราตรี และได้ทรงพระราชนิพนธ์ในกลอนไดอารี่ซึมซาบตอนหนึ่งว่า   "ราษฎรพากันดาษดื่นเห็นแต่นั่งหน้าพลับพลากว่าห้าร้อย มีเขียนโต๊ะ ขันหมาก ขันพานบ้านนอกข้าวหลามสี่ห้ากระบอก ขนมไหม้ จัดตามมีตามจนกันคนละเล็กละน้อยมานั่งคอยถวายล้อมอยู่พร้อมเพรียง ทรงปราศรัยไปทุกหน้าที่มานั้นก็ทูลกันสนองออกซ้องเสียง ฟังเหน่อหน่าตามประสาแปร่งสำเนียงบางขึ้นเสียงทานขัดคอกัน"

   หมู่บ้านหนองขาวได้ผ่านความเจริญขึ้นตามลำดับจวบจนปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ของที่นี่ยังคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายอยู่ในสังคมเกษตรกรรมสภาพบ้านเรือนไทยสมัยเก่า วีถีชีวิตและขนบธรรมเนียมแบบโบราณ ยังคงเป็นภาพชินตาให้เห็นอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน

 

 สภาพพื้นที่

          ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอท่าม่วงระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าม่วง ประมาณ 10 กิโลเมตร ระยะห่างจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร ระยะห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 115 กิโลเมตร

 

อาณาเขตติดต่อ

          ทิศเหนือ                ติดต่อ     ตำบลทุ่งสมอ        อำเภอพนมทวน

          ทิศใต้                    ติดต่อ     ตำบลท่าล้อ           อำเภอท่าม่วง

          ทิศตะวันออก        ติดต่อ     ตำบลทุ่งทอง        อำเภอท่าม่วง

          ทิศตะวันตก           ติดต่อ     ตำบลปากแพรก   อำเภอเมืองกาญจนบุรี

 

 วิถีชีวิตของคนหนองขาว

          บ้านหนองขาว อยู่ที่ตำบลหนองขาว อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร หมู่บ้านหนองขาวมีชื่อเสียงว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าทอกี่กระตุกคุณภาพสูง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ "ผ้าขาวม้าร้อยสี" ชาวบ้านหนองขาวส่วนใหญ่ยังคงดำเนินชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายในสังคมเกษตรกรรม สภาพบ้านเรือนแบบไทยสมัยก่อนยังมีให้เห็นอยู่ทั่วไป วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมแบบโบราณยังคงได้รับการสืบทอดกันมาช้านาน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน เช่น การตำข้าว ทำขนมแบบโบราณ ทำน้ำตาลปึก ประเพณีการโกนจุก การทำนา การร้องเพลงเหย่ย เพลงพวงมาลัย เป็นต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าเที่ยวชมวิถีชีวิตเหล่านี้ได้ หากต้องการเข้าชมหมู่บ้านเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อสำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 1 เพื่อจัดเตรียมการแสดงวัฒนธรรมบันเทิง ซึ่งรวบรวมวิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่นของชาวบ้านหนองขาวไว้ครบถ้วน พร้อมรับประทานอาหารเย็นแบบพื้นบ้าน และบริการโดยชาวบ้านหนองขาว หรือ ติดต่อโดยตรงที่ วัดอินทราราม (วัดหนองขาว) โทร. 034-586003นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นแพ็คเกจทัวร์ สำหรับให้ชาวต่างชาติได้ชมและศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้าน ประกอบด้วย การสาธิตขั้นตอนการทำนา การทำขวัญข้าว อาชีพปีนตาล การทำน้ำตาลสด การบรรยายเกี่ยวกับบ้านเรือนไทยและเครื่องจักสาน เครื่องมือจับปลา ฯลฯ

 

 การเดินทาง

          จากตัวเมืองกาญจนบุรีไปตามถนนสาย 324(กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี) ประมาณ 12 กิโลเมตร 

 

 อ้างอิง

            http://nongkhaokanchanaburi.blogspot.com/