แหล่งอ้างอิง

     ธาวิดา  ศิรืสัมพันธ์. อดีตพนักงานปั๊มน้ำมันเมืองกาญจน์ ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน 2 ไร่ครึ่ง 55 วัน เก็บขายสร้างรายได้งาม. เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 32 ฉบับที่ 720 : 1 มิถุนายน 2563