ภายหลังกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำรวจแหล่งบาดาล ในพื้นที่ ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยทำการขุดลงไปใต้ชั้นดินพบว่าบริเวณไร่อ้อยของชาวบ้าน พบมีน้ำผุดพุ่งขึ้นมาจากชั้นดิน มีลักษณะพิเศษคือน้ำมีรสซ่าคล้ายน้ำโซดา และมีรสชาติเปรี้ยวๆ หวานๆ ด้านนายกเทศบาลตำบลห้วยกระเจาเตรียมพัฒนาเป็นบ่อออนเซน แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองกาญจนบุรี โดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเข้ามาตักน้ำไปชิมกันเป็นจำนวนมาก

         ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดกาญจนบุรี ต่างเดินทางมาพร้อมภาชนะใส่น้ำนำหม้อผูกกับไม้ไผ่ด้ามยาวเพื่อใช้รองน้ำในจุดที่น้ำกำลังพวยพุ่งออกมาจากบ่อบาดาล เพื่อพิสูจน์รสชาติและความซ่าของน้ำภายหลังกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้สำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ หมู่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พบแหล่งน้ำพุธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษคือ มีรสซ่า คล้ายน้ำโซดา ทีมข่าว PPTV
ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ลองนำแก้วและขวดไปรองน้ำจากจุดที่น้ำพุ่งขึ้นมาภายในบ่อน้ำที่มีระดับประมาณ 30 เซนติเมตร พื้นด้านล่างพบว่าเป็นดินโคลน เมื่อรองน้ำใส่แก้วจะพบว่าช่วงแรกน้ำจะใสไม่มีสีขุ่นกลิ่นคล้ายกับสนิม เมื่อลองชิมรสชาติออกเปรี้ยวๆ เฝื่อนๆ และมีรสซ่าๆ คล้ายกับน้ำโซดาแต่เมื่อนำมากรอกใส่ขวดทิ้งไว้สักพักน้ำในขวดจะกลายเป็นสีขุ่นออกน้ำตาล

นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี บอกว่าขณะนี้ทำการขุดเจาะไปแล้ว 3 บ่อ ในพื้นที่ใกล้เคียงกันพบว่ามี 2 บ่อที่น้ำพุออกมาตรวจสอบเบื้องต้นเป็นน้ำแร่ ซึ่งการผุดออกเกิดจากแรงดันน้ำใต้ดินที่เมื่อมีการขุดเจาะในระดับความลึก 200-300 เมตร แรงดันน้ำก็จะพุ่งขึ้นมาเนื่องจากใต้ชั้นดินมีน้ำอยู่จำนวนมาก และจะพุ่งอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเนื่องจากใต้ชั้นดินบริเวณนี้มีปริมาณน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนที่น้ำมีลักษณะเป็นฟองและมีความซ่าคล้ายโซดา เนื่องจากมีส่วนประกอบของไบคาร์บอเนต ซึ่งจากการทดสอบเบื้องต้นน้ำแร่โซดาสามารถดื่มได้ แต่เพื่อชัดเจนยังต้องเก็บตัวอย่างรายละเอียดเพื่อนำไปวิเคราะห์เชิงลึกทั้งทางกายภาพและทางเคมี ภายใน 5 วันก็จะทราบผล ซึ่งในช่วงนี้ขอร่วมมือประชาชนงดตักน้ำไปลองชิมหรือดื่มจนกว่าผลทดสอบจะออกเพื่อความปลอดภัย

         นายสิริพงศ์ สืบเนียม อดีตนายกเทศบาลตำบลห้วยกระเจา บอกกับทีมข่าว PPTV ว่าเดิมตำบลห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่แห้งแล้งมากทำให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพการเกษตรได้รับผลกระทบวันนี้พบแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อพื้นที่ทางการเกษตร สามารถส่งต่อไปใช้ประโยชน์ได้ถึง 10 หมู่บ้าน และน้ำมีลักษณะพิเศษเพราะเป็นน้ำแร่ สามารถดื่มได้จึงมีแนวคิดว่าหากผลการทดสอบของเจ้าหน้าที่ออกมาว่าน้ำดังกล่าวปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคในอนาคตก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาจุดนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หากเป็นไปได้จะสร้างเป็นบ่อออนเซนให้นักท่องเที่ยวได้ลงแช่น้ำเหมือนที่ญี่ปุ่น

         หลังมีข่าวเผยแพร่ว่าพบบ่อน้ำบาดาลแห่งใหม่ที่ห้วยกระเจา ออกไปตลาดช่วงเช้าถึงบ่ายมีประชาชนจากหลายพื้นที่เข้ามาชมน้ำแร่โซดาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลอีก 1 บ่อก็พบว่ามีน้ำพุ่งขึ้นมาอีกหนึ่งจุดห่างจากจุดแรกประมาณ 100 เมตร ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาเยี่ยม ของดตักน้ำขึ้นมาดื่มก่อนในช่วงนี้  เพราะต้องรอตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่าน้ำว่าปลอดภัยและไม่มีผลกระทบร่างกาย

         ล่าสุดนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ระบุว่าจากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำพบว่าน้ำแร่โซดาที่พบมีแร่ธาตุสูง คุณภาพดีเทียบเท่าน้ำแร่ต่างประเทศ ซึ่งค้นพบเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ซึ่งมีการรายงานผลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แถลงผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยจากผลการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่า น้ำแร่โซดา ทั้ง 3 บ่อ ใน ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มีแร่ธาตุสูง มีไบคาร์บอเนต ทำให้มีรสซ่าเหมือนโซดา ซึ่งเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยเท่าที่เคยค้นพบมา โดยจากการนำคุณภาพน้ำแร่ในประเทศไทยมาเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังนำน้ำแร่จากต่างประเทศมาตรวจเปรียบเทียบพบว่า มีคุณภาพเทียบเท่ากับน้ำแร่ยี่ห้อดังในต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบบ่อน้ำแร่ที่มีคุณภาพมากที่สุดในประเทศไทย ประชาชนสามารถดื่มได้ และปริมาณน้ำใต้ดินมีมากกว่า 500 ล้าน/ลบ.ม.

         ขณะนี้มีการเจาะบ่อบาดาล ในพื้นที่ใกล้เคียงกันทั้งหมด แล้ว 3 บ่อ โดย 2 บ่อแรกมีน้ำพุ่งขึ้นมาเนื่องจากเจาะลงไปใต้พื้นดินลึก 250-300 เมตร ส่วนอีกบ่อมีน้ำปกติ โดย 2 บ่อแรกเกิดจากแรงดันน้ำที่มีปริมาณมากใต้พื้นดิน ซึ่งจากเดิมช่วงแรกน้ำพุ่งสูง 6 เมตร แต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนขนาดท่อทำให้น้ำพุ่งสูงขึ้นอีก 10 เมตร ซึ่งน้ำทั้ง 3 บ่อมีปริมาณ 30-50 ลบ.ม./ชม. หรือประมาณ 1,200 ลบ./วัน/บ่อ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการหารือทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อหาวิธีแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึง  ส่วนบริเวณบ่อหลังจากนี้จะจัดเครื่องกรองน้ำมาติดตั้งเพื่อให้ประชาชนได้ทดลองดื่ม

         นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยจากผลการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าน้ำแร่โซดา ทั้ง 3 บ่อ ในตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มีแร่ธาตุสูง ซึ่งสาเหตุที่รสซ่าเหมือนโซดาเพราะมีไบคาร์บอเนต และเป็นน้ำแร่คุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย เท่าที่เคยค้นพบมา และเมื่อนำน้ำแร่จากต่างประเทศมาตรวจเปรียบเทียบพบว่ามีคุณภาพเทียบเท่ากับน้ำแร่ยี่ห้อดัง ถือเป็นการค้นพบบ่อน้ำแร่ที่มีคุณภาพมากที่สุดในประเทศไทย โดยประชาชนสามารถดื่มได้ ขณะที่จากการตรวจสอบปริมาณน้ำใต้ดินพบว่ามีมากกว่า 500 ล้านลูกบาศก์เมตร
         ขณะนี้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ประสานนำเครื่องกรองน้ำ เพื่อดึงแร่ธาตุบางตัวที่ร่างกายดูซึมไม่ได้ออก เพื่อนำน้ำแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ได้ดื่มซึ่งการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ใกล้เคียงมีทั้งหมด 3 บ่อ หลังจากนี้จะมีการหารือทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อหาวิธีแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึง ส่วนบริเวณบ่อ หลังจากนี้จะจัดเครื่องกรองน้ำมาติดตั้ง เพื่อให้ประชาชนได้ทดลองดื่ม