พล.ท. รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ที่ปรึกษาทางด้านประวัติศาสตร์แก่กองทัพบก และเป็นประธานชมรมประวัติศาสตร์กาญจนบุรี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ (ประวัติศาสตร์) เมื่อปีพ.ศ. 2531พล.ท. รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2469 ที่ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นบุตรคนที่ 3 ของนายอยู่ ไชยโกมินทร์ และ นางอ้อน ไชยโกมินทร์ มีพี่น้องชายและหญิงรวมทั้งสิ้น 7 คน ได้รับการยกย่องให้เป็น "นายพลนักประวัติศาสตร์"

 

 

การศึกษา

 

พล.ท. รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ เริ่มเข้าศึกษาในชั้นมูลที่โรงเรียนวัดบ้านทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาจนจบที่โรงเรียนประถมศึกษาวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) จากนั้นจึงศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อปีพุทธศักราช 2485

 

เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว พล.ท. รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์เดินทางเข้าศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานคร โดยตั้งใจจะเข้าโรงเรียนนายร้อยทหารบก ปีแรกสอบเข้าไม่ได้ แต่ปีต่อมาสามารถสอบเข้าได้ตามประสงค์ และได้เรียนในรุ่นเตรียม มท.บ.รุ่นที่ 7 มีเพื่อนร่วมรุ่นทั้งหมด 4 เหล่าทัพ คือ

 

  1. พล.อ.วิชิต วิชิตสงคราม
  2. พล.ท.อุทัย โกกิลานนท์
  3. พล.ร.ท.เกษม เมฆลอย
  4. พล.อ.อ.ประทีป เกิดนาวี
  5. พล.ต.อ.สุวรรณ รัตนชื่น

 

พล.ท. รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2492 จากโรงเรียนนายร้อยทหารบกกรุงเทพมหานคร และท่านยังได้ศึกษาหลักสูตรของกองทัพบกที่สำคัญหมดทุกหลักสูตรและได้ศึกษาต่อในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. รุ่นที่ 23 ณ ต่างประเทศ และได้ศึกษาวิชาการรบในป่าที่มลายู และวิชาการกระโดดร่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ภารกิจ และหน้าที่การงาน

 

พ.ศ. 2492 ได้รับการบรรจุเป็นว่าที่ร้อยตรี ตำแหน่งผู้บังคับหมวด กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2494 ถูกย้ายมาอยู่ที่ศูนย์กลางทหารราบ จังหวัดลพบุรี และได้ไปทำราชการสงคราม ตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนกลหนัก ณ ประเทศเกาหลี พ.ศ. 2496 ได้สมัครเข้าเป็นทหารพลร่ม ซึ่งเป็นรุ่นแรกของกองทัพบก และได้ศึกษาจนจบหลักสูตรโดดร่มและจู่โจม จนได้รับการคัดเลือกเป็นครูฝึกกระโดดร่มของกองทัพบกที่ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี เป็นเวลา 5 ปี หลังจากนั้นจึงย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองร้อย กองพันพลร่มป่าหวาย จังหวัดลพบุรี และยึดอาชีพทหารพลร่มนานถึง 24 ปี พ.ศ. 2520 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2522 ได้รับพระราชทานยศเป็นนายพลตรี ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2524 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2525 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2528 ดำรงตำแหน่งเป็นพลโท แม่ทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2529 ปลดเกษียณเป็นข้าราชการบำนาญ

 

ชีวิตความเป็นอยู่ และครอบครัว

 

พล.ท. รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ ได้สมรสกับคุณวิไล สุวารี มีบุตรธิดาทั้งสิ้น 5 คน เมื่อมีเวลาว่าง ท่านจะกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่เมืองกาญจนบุรีเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้นตอนที่มารดาได้รับการยกย่องจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ให้เป็นแม่ตัวอย่างที่มีความกล้าหาญ เนื่องจากบุตรของท่านได้รับราชการเป็นทหารอากาศ ทหารบก ทหารเรือ ตำรวจและพลเรือน หลังจากเกษียณอายุราชการแล้วท่าน ได้กลับมาทำไร่ที่บ้านเกิด ที่ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ชื่อ "ไร่ห้าเหล่า"

 

พล.ท.รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2556 ที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก สิริรวมอายุ 86 ปี

 

ดูเพิ่ม

 

  • โรงเรียนวิสุทธรังษี
  • ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก