ประวัติเพลงเขมรไทรโยค

นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล (พฤศจิกายน ๒๕๓๑)           ในการรวบรวมประวัติเพลงเขมรไทรโยคเพื่อจะทำสูจิบัตรงานครบรอบ 100 ปีครั้งนี้ ได้พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะค้นหาเอกสารเก่าบรรดาที่มีผู้รวบรวมหรือบรรยายไว้เกี่ยวกับเพลงเขมรไทรโยค รวมทั้งได้ค้นคว้าเกี่ยวกับแผ่นเสียงเพลงนี้ในอดีต เพื่อศึกษาว่า ทางบรรเลงและทางขับร้องของเพลงเขมรไทรโยคนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา อาจารย์มนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ กรุณาให้สัมภาษณ์ว่า

 24 total views,  1 views today

Read more

ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี

  ถนนหลักเมือง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี (อยู่ทางทิศตะวันออกของประตูเมือง) สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างเมืองกาญจนบุรีขึ้นใหม่ ในบริเวณนี้เรียกว่า “หน้าเมือง” ศาลหลักเมืองคือมิ่งขวัญ เป็นหลักชัยศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งจังหวัด ด้วยความศรัทธาปูชนียสถานอันเป็นที่สิงสถิตของพระเสื้อเมือง พระทรงเมืองและพระหลักเมือง พระเสื้อเมือง คือเทวดาผู้คุ้มครองป้องกันภัย ทั้งทางบกทางน้ำจากอริราชศัตรู รักษาเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข พระทรงเมือง คือเทวดาผู้ดูแล กระทรวง

 22 total views,  1 views today

Read more

จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

 1,860 total views,  26 views today

 1,860 total views,  26 views today

Read more