ศูนย์วัฒนธรรม อบต.ไล่โว่ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง

ตำบลไล่โว่ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกมีเนื้อที่ประมาณ 1,789.23 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าไม้นานาพันธุ์ มีภูเขาสูงสลับกับพื้นที่ราบ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสะเน่พ่อง บ้านกองม่องทะ บ้านเกาะสะเดิ่ง บ้านไล่โว่-ซาละวะ บ้านทิไล่ป้าและบ้านจะแก โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง           องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน จึงจัดตั้ง “อาคารศูนย์วัฒนธรรมอบต.ไล่โว่

Loading

Read more

บ้านโคก”ลาวครั่ง มนต์ขลังแห่ง“ผี” อวดวิถี“จักรยานโบราณ”

 “ชาติพันธุ์ลาวครั่ง        งานหอฯกลางเดือนเจ็ด อาชีพเกษตรกรรม                 วัฒนธรรมงานบวช สิ่งอยากอวดจักรยานโบราณ     แห่ธงสงกรานต์ยิ่งใหญ่”           นี่คือคำขวัญประจำหมู่บ้าน“โคก” หมู่บ้านชื่อสั้นๆที่หากใครได้ลองไปสัมผัสกับวิถีชุมชนที่นี่แบบไม่ฉาบฉวย ก็จะพบว่าบ้านโคกมีหลายสิ่งหลายอย่างน่าสนใจให้ชวนค้นหากันไม่น้อยเลย  บ้านโคก ลาวครั่ง           หมู่บ้านโคก หรือ “บ้านโคก”(หมู่ 3) ตั้งอยู่ใน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Loading

Read more

กลุ่มชุมชนบ้านเขามุสิ (บ้านรักษ์สาน) อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มชุมชนบ้านเขามุสิ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งกลุ่ม (บ้านรักษ์สาน) ขึ้นมาโดยการนำของนางทองมา สังวาลสิน เพื่อจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกขึ้นมา เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดงานหัตถกรรมจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่ง แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยส่งผลกระทบโดยตรงแก่กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านจักสาน อันเนื่องตัวผู้บริโภคอายุการใช้งาน ความสวยงาม ความหลากหลาย

Loading

Read more

ภูมิปัญหาความเชื่อเกี่ยวเรื่องหม้อตาหม้อยายของชุมชนหนองขาวจังหวัดกาญจนบุรี

คนบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เชื่อกันว่าพวกตนเป็นคนไทยแท้แต่โบราณ ไม่ได้อพยพมาจากไหน อยู่อาศัยกันมาที่นี่แต่โบราณ อย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นคนไทยที่ไม่มีเชื้อสายคนชาติใดปน ในขณะที่นักวิชาการระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีเชื้อมอญ เพราะสำเนียงพูดเหน่อต่ำต่างจากคนท้องถิ่นเมืองกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี หรือนครปฐม ที่ต่างก็เหน่อไปคนละแบบ รวมทั้งความเชื่อเรื่องหม้อตาหม้อยาย ที่คล้ายกับความเชื่อเรื่องผีบรรพชนของมอญ สอดคล้องกับพระครูถาวรกาญจนนิมิต (จีระศักดิ์ อึ้งตระกูล) อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทาราม

Loading

Read more

แกงฮินเลอาหารพื้นเมืองคนไทยในอำเภอทองผาภูมิ

แกงฮินเล เป็นอาหารพื้นเมืองที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากชาวพม่า คนไทยในอำเภอทองผาภูมิ นิยมรับประทาน รสชาติ เค็ม มัน เปรี้ยว อร่อย “ฮิน” ในภาษาพม่าแปลว่าแกง “เล” ภาษาพม่าแปลว่า เนื้อสัตว์ แกงฮินเลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศพม่า ชาวพม่าที่อพยบเข้ามาในประเทศไทยได้นำมาเผยแพร่ ลักษณะเหมือนกับแกงโฮ๊ะ ของชาวล้านนา   เครื่องปรุง

Loading

Read more

ลิเกคณะโรงเรียนวัดชุกพี้คอนแวนต์ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง

ลิเกคณะโรงเรียนวัดชุกพี้คอนแวนต์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยการริเริ่มของ นายประสาร จันทร์เพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุกพี้ ด้วยเห็นความสำคัญของการสืบสานศิลปะการแสดงแขนงนี้ จึงมีความคิดที่จะจัดการเรียนการสอนโดยนำเรื่อง นาฏศิลป์-นาฏดนตรี (ลิเก) เข้ามาอยู่ในกิจกรรมของโรงเรียน โดยให้เด็ก ๆ รวมถึงครูในโรงเรียนได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงแขนงดังกล่าว จากปัญหาสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถเรียนต่อได้ เนื่องจากผู้ปกครองและครอบครัวเด็กไม่มีเงินส่งเสีย

Loading

Read more