ภูมิปัญหาความเชื่อเกี่ยวเรื่องหม้อตาหม้อยายของชุมชนหนองขาวจังหวัดกาญจนบุรี

คนบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เชื่อกันว่าพวกตนเป็นคนไทยแท้แต่โบราณ ไม่ได้อพยพมาจากไหน อยู่อาศัยกันมาที่นี่แต่โบราณ อย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นคนไทยที่ไม่มีเชื้อสายคนชาติใดปน ในขณะที่นักวิชาการระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีเชื้อมอญ เพราะสำเนียงพูดเหน่อต่ำต่างจากคนท้องถิ่นเมืองกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี หรือนครปฐม ที่ต่างก็เหน่อไปคนละแบบ รวมทั้งความเชื่อเรื่องหม้อตาหม้อยาย ที่คล้ายกับความเชื่อเรื่องผีบรรพชนของมอญ สอดคล้องกับพระครูถาวรกาญจนนิมิต (จีระศักดิ์ อึ้งตระกูล) อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทาราม

 2,351 total views,  2 views today

Read more

แกงฮินเลอาหารพื้นเมืองคนไทยในอำเภอทองผาภูมิ

แกงฮินเล เป็นอาหารพื้นเมืองที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากชาวพม่า คนไทยในอำเภอทองผาภูมิ นิยมรับประทาน รสชาติ เค็ม มัน เปรี้ยว อร่อย “ฮิน” ในภาษาพม่าแปลว่าแกง “เล” ภาษาพม่าแปลว่า เนื้อสัตว์ แกงฮินเลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศพม่า ชาวพม่าที่อพยบเข้ามาในประเทศไทยได้นำมาเผยแพร่ ลักษณะเหมือนกับแกงโฮ๊ะ ของชาวล้านนา   เครื่องปรุง

 705 total views,  1 views today

Read more

ลิเกคณะโรงเรียนวัดชุกพี้คอนแวนต์ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง

ลิเกคณะโรงเรียนวัดชุกพี้คอนแวนต์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยการริเริ่มของ นายประสาร จันทร์เพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุกพี้ ด้วยเห็นความสำคัญของการสืบสานศิลปะการแสดงแขนงนี้ จึงมีความคิดที่จะจัดการเรียนการสอนโดยนำเรื่อง นาฏศิลป์-นาฏดนตรี (ลิเก) เข้ามาอยู่ในกิจกรรมของโรงเรียน โดยให้เด็ก ๆ รวมถึงครูในโรงเรียนได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงแขนงดังกล่าว จากปัญหาสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถเรียนต่อได้ เนื่องจากผู้ปกครองและครอบครัวเด็กไม่มีเงินส่งเสีย

 374 total views

Read more