โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2481 ตั้งอยู่ในเขต หมูที่ 4 หมู่บ้านทุ่งมะกรูด ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยชุมชนชาวบ้านทุ่งมะกรูดเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยงบประมาณของชุมชน เป็นอาคารชั่วคราว ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบสหศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 164 total views

Read more

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “พัชรปัญญา” อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “พัชรปัญญา” อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์

 130 total views

Read more

โรงเรียนวัดเขารักษ์

โรงเรียนวัดเขารักษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลดอนแสลบ  อำเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี  บริเวณโดยรอบ เป็นชุมชนแบบชนบท ทางทิศตะวันออกติดถนนสายเลาขวัญ-ตลาดใหม่ และ  เขารักษ์ – ตลาดเขต   ทิศตะวันตกติดภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของโบราณสถาน “ พระปรางค์เขารักษ์ ”   ทิศเหนือติดวัดเขารักษ์ ทิศใต้ติดที่ ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลดอนแสลบ

 131 total views,  1 views today

Read more

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “พัชรปัญญา” อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

               วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดอาคาร

 125 total views

Read more