ประวัติเพลงเขมรไทรโยค

นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล (พฤศจิกายน ๒๕๓๑)           ในการรวบรวมประวัติเพลงเขมรไทรโยคเพื่อจะทำสูจิบัตรงานครบรอบ 100 ปีครั้งนี้ ได้พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะค้นหาเอกสารเก่าบรรดาที่มีผู้รวบรวมหรือบรรยายไว้เกี่ยวกับเพลงเขมรไทรโยค รวมทั้งได้ค้นคว้าเกี่ยวกับแผ่นเสียงเพลงนี้ในอดีต เพื่อศึกษาว่า ทางบรรเลงและทางขับร้องของเพลงเขมรไทรโยคนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา อาจารย์มนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ กรุณาให้สัมภาษณ์ว่า

 59 total views,  2 views today

Read more