ศิลปะมวยไทย ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย

มวยไทยตำบลด่านมะขามเตี้ย จากคำบอกเล่าว่า ศิลปะมวยไทยของตำบลด่านมะขามเตี้ยเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดย ครูสิงห์ ส.สิงห์ทอง ซึ่งเป็นครูมวยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เดินทางมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่บ้านด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นคนที่มีฝีมือทางด้านหมัดมวยมาก จึงได้สอนมวยไทยให้กับเด็กๆ ในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียง มีลูกศิษย์ประมาณ 20 – 30 คน ในจำนวนนั้นก็มี

 168 total views

Read more

ชีวะประวัตินายชลธี ธารทอง นักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนาน

นายชลธี ธารทอง เป็นนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนาน โดยมีผลงานเป็นที่รู้จักและคุ้นหูคนไทยมากมาย และได้สร้างนักร้องชื่อดังหลายคนประดับวงการลูกทุ่งไทย มีชื่อจริงว่า สมนึก ทองมา เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ ที่ ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี พ่อมีอาชีพรับจ้างเร่ร่อนไปทั่ว แม่เจ็บท้องคลอดตอนกำลังเกี่ยวข้าว และตกเลือดตายตั้งแต่อายุ

 201 total views

Read more

ชีวประวัติ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2483 ที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรคนโต และผู้ชายคนเดียวในจำนวนที่น้องทั้งหมด 5 คน ของนายฮกหรือสมบัติและนางสมใจ(เก้าวงศ์วาร) พงษ์ไพบูลย์ บิดาเป็นหลงจู๊โรงฝิ่น แต่ภายหลังบิดากับมารดาหย่าร้างกัน ครอบครัวของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ชอบการแต่งโคลงกลอน ชอบดนตรีไทย

 592 total views

Read more

นายอุดม ข้องม่วง ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการร้องเพลงขอทาน

นายอุดม ข้องม่วง ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการร้องเพลงขอทาน เพลงขอทาน เพลงขอทานบ้านสมุน ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ร้องเล่นกันในหมู่บ้าน ตนเองเป็นผู้เขียนเนื้อเพลง โดยเนื้อเพลงขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ต่าง ๆ ว่าร้องในโอกาสอะไร ร้องเพื่อเชิดชูเกียรติให้ใคร หรือจะบอกเล่าเรื่องอะไร สามารถที่จะเขียนได้หมด อย่างเช่น กลุ่มศิลปินเพลงขอทานบ้านสมุน

 1,306 total views,  1 views today

Read more

นายพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล ผู้รับรางวัล “มณีกาญจน์” ประจำปี 2563 สาขาวัฒนธรรมทางภาษา จังหวัดสุพรรณบุรี

นายพิสูนจ์ ใจเที่ยงกุล อายุ 63 ปี เป็นชาวจังหวัดสุพรรณ สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จากวิทยาลัยครูนครปฐม ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นายพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล รับราชการเป็นครูภาษาไทย มีความสนใจภาษาไทยมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีการจัดทำหนังสือพิมพ์โรงเรียน

 623 total views

Read more

นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายเดชา ศิริภัทร อายุ 72 ปี เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการการเกษตรยั่งยืน จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน นายเดชา ศิริภัทร รับราชการอยู่ 2 ปี จึงลาออก เพื่อสารต่อธุรกิจเกษตรของครอบครัวในตำแหน่งผู้จัดการฟาร์มเกษตรภัทร ทำให้ทราบถึงปัญหาด้านการเกษตร จึงแสวงหาวิธีการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน

 1,991 total views

Read more

นางวัฒนีย์ แจ่มอริยวัฒน์ ผู้รับรางวัล “มณีกาญจน์” ประจำปี 2563 สาขาหัตถศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นางวัฒนีย์ แจ่มอริยวัฒน์ อายุ 56 ปี เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี สำกเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการจัดกสานไม้ไผ่และหวาย สืบทอด สร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาต่อจากคุณยายปิ่นแก้ว แสงจันทร์ฉาย ครูภูมิปัญญาคนแรกผู้ล่วงลับ นำงานหัตถกรรมพื้นถิ่นผสมผสานกับหัตถศิลป์ชั้นสูงในราชสำนัก ปรับประยุกต์ตามสมัยนิยมและความทันสมัย ทำให้เกิดความโดดเด่นของผลงานหัตถศิลป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลายดอกพิกุล ลายหนามทุเรียน ได้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น

 315 total views

Read more