ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

           ในสมัยที่ตั้งเมืองใหม่ พ.ศ. ๒๓๗๔ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในปัจจุบัน ถูกเรียกว่า “หน้าเมือง” และสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ชาวญวนที่อพยพลี้ภัย ได้เข้าตั้งบ้านเรือนในบริเวณหน้าเมืองนี้ด้วยพิธีสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองได้กระทำติดต่อมาแต่ครั้งโบราณกาลแล้ว ฉะนั้นความขลังความศักดิ์สิทธิ์จึงมาเป็นอันดับหนึ่ง ถือว่าเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพสักการะ และนับถือศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รวมวิญญาณของชาวเมืองกาญจนบุรี สามารถดลบันดาลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวเมืองกาญจนบุรีอักษรจารึกหลักศิลาเมืองกาญจน์ ณ ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี           ” ปีมะโรงจัตวาศก

 4,573 total views

Read more

บ้านอีต่อง “บ้านเทพเจ้าแห่งขุนเขา” อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมาของชุมชน ที่มาของชื่อหมู่บ้าน “อีต่อง” เพี้ยนมาจากคำว่า “ณัตเอ่งต่อง”  โดยคำว่า “ณัต”  แปลว่าเทพเจ้าหรือเทวดา ส่วนคำว่า “เอ่ง” แปลว่า บ้าน และคำว่า “ต่อง” แปลว่า ภูเขา (ทินกร, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม

 1,727 total views,  1 views today

Read more

โบราณสถานที่สำคัญของวัดเขารักษ์

บ้านเขารักษ์อยู่ในเขต ตำบลดอนแสลบเป็น 1 ใน 4 ตำบลของอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และเป็นตำบลที่มีเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยมี “พระปรางค์วัดเขารักษ์” ตั้งอยู่หมู่ 5 บ้านเขารักษ์ เป็นพยานถึงความเสียสละของบรรพชนที่ร่วมปกป้องแผ่นดินจากอริราชศัตรู พระปรางค์เขารักษ์ ตั้งอยู่หมู่ 5 บ้านเขารักษ์ อยู่ระหว่างเส้นทางตลาดใหม่ –

 452 total views

Read more

ภาพเขียนสีโบราณ ๓,๐๐๐ ปี บ้านโป่งหวาย

ประวัติความเป็นมา  ภาพเขียนที่ผนังผาแดง อยู่ในเขตบ้านโป่งหวาย หมู่ที่ ๕ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ ภาพเขียนที่ผนังผาแดงมีอายุราว ๓,๐๐๐ ปี อยู่ในยุคหินใหม่ตอนปลาย ภาพกว้างประมาณ ๑-๒ ตารางเมตร สีแดงนำมาเขียนเป็นพวกยางไม้หรือเลือดนก เป็นภาพที่เขียนด้วยสีแดงคล้ายกับสีแดงที่เขียนในภาพที่พบในถ้ำตาด้วง และพบในเวลาไล่เลี่ยกัน ภาพเขียนที่ผนังผาแดงเป็นภาพบุคคล มาชุมนุมกันคล้ายกับทำพิธีบางอย่าง หรือมีงานรื่นเริงบุคคลในภาพมีเครื่องประดับศีรษะ

 207 total views

Read more

เจดีย์พุทธคยา

ประวัติความเป็นมา  เจดีย์พุทธคยา เป็นเจดีย์จำลอง มีขนาดเล็กกว่าเจดีย์พุทธคยาองค์จริงที่อินเดีย มีลักษณะฐานเป็นทรงเหลี่ยมจัตุรัส ด้านหน้าเจดีย์มีรูปปั้นสิงห์ที่เป็นศิลปะแบบมอญ 2 ตัว ยืนเฝ้าบันไดทางขึ้นที่ทอดยาวพาขึ้นสู่ตัวเจดีย์ มีความเชื่อว่าจะคอยปกป้องเจดีย์อยู่สองข้างบันไดทางเข้า มีความสวยและงดงาม บนยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและชาวมอญในอำเภอสังขละบุรีได้สักการะบูชา            

 143 total views,  1 views today

Read more

วัดถ้ำพุหว้า

วัดถ้ำพุหว้า ตั้งอยู่ ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นถ้ำที่มีลักษณะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ หน้าถ้ำจะมีปราสาทหินทราย เป็นรูปแบบของศิลปะขอมโบราณประยุกต์ขนาดใหญ่สีน้ำตาลแดง มีลวดลายประณีตที่สวยงามมากๆ บรรยากาศรอบๆ วัด จะมีภูเขาและป่าไม้ล้อมรอบ มีความร่มรื่น สะอาด และสวยงาม

Read more

วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

เป็นพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่นี่ อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาททำจากไม้ขนาดใหญ่แห่งเดียวในประเทศไทย ปูชนียสถานอันทรงคุณค่าของกาญจนบุรีโดยมีสิ่งที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง คือ พระแท่นดงรัง ซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าบรมโกศ โดยพระแท่นดงรังนั้นเชื่อกันว่าเป็นพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ถือเป็นปูชนียสถานจำลองเครื่องหมายแห่งเหตุการณ์ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ณ สาลวโนทยาน ประเทศอินเดีย โดยลักษณะของพระแท่นบรรทมนั้น เป็นหินแท่งทึบ มีรูปลักษณ์คล้ายแท่นหรือเตียงนอน เดิมทีมีต้นรังอยู่ริมพระแท่นข้างละต้นโน้มยอดเข้าหากันดูแปลกตา นอกจากนี้ภายในวัดมีโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ เช่น บ่อบ้วนพระโอษฐ์ วิหารพระอานนท์

Read more