ภาพเขียนสีโบราณ ๓,๐๐๐ ปี บ้านโป่งหวาย

ประวัติความเป็นมา 

ภาพเขียนที่ผนังผาแดง อยู่ในเขตบ้านโป่งหวาย หมู่ที่ ๕ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ ภาพเขียนที่ผนังผาแดงมีอายุราว ๓,๐๐๐ ปี อยู่ในยุคหินใหม่ตอนปลาย ภาพกว้างประมาณ ๑-๒ ตารางเมตร สีแดงนำมาเขียนเป็นพวกยางไม้หรือเลือดนก เป็นภาพที่เขียนด้วยสีแดงคล้ายกับสีแดงที่เขียนในภาพที่พบในถ้ำตาด้วง และพบในเวลาไล่เลี่ยกัน ภาพเขียนที่ผนังผาแดงเป็นภาพบุคคล
มาชุมนุมกันคล้ายกับทำพิธีบางอย่าง หรือมีงานรื่นเริงบุคคลในภาพมีเครื่องประดับศีรษะ ที่เอวคล้าย กับมีผ้าคาดเอวแล้วปล่อยชายห้อยยาวออกมาทั้ง ๒ ข้าง และมีรูปสุนัขอยู่ด้วย ภาพเขียนสีนี้ ปัจจุบัน ทางอำเภอศรีสวัสดิ์ ได้พัฒนาบริเวณภูเขาแดงให้สะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้ที่จะไปเที่ยวชมภาพเขียนสี มีถนนตัดจากบริเวณทางเข้าวัดศรีสวัสดิ์ไปจนถึงเชิงผาแดงประมาณ ๘๐๐ เมตร แล้วต้องเดินเท้าไปตามไหล่เขา อีกประมาณ ๗๐๐ ก็จะถึงบริเวณผนังผาที่มีภาพเขียน ซึ่งจะมีภาพเขียน จำนวน ๓ จุด ห่างกันจุดละ ๒๐๐ เมตร และอำเภอศรีสวัสดิ์ กำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีคุณค่าแห่งหนึ่งของอำเภอ อีกด้วย

       ภาพเขียนสีที่ปรากฎให้เห็นบนผาแดงนี้ น่าจะเป็นผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อบ่งชี้ถึงการพยายาม เล่าเรื่องเหตุการณ์หรือพิธีกรรมแห่งความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งกลุ่มคนเจ้าของภาพได้ร่วมกันสนุกสนาน อาจมีการร้องรำทำเพลงด้วยเครื่องดนตรีรูปน้ำเต้า และเต้นรำร่วมกันด้วยความเคารพบูชาในสิ่งที่มี ความเชื่อร่วมกัน ดังนั้นชุมชนที่วาดภาพเหล่านี้คงมีชีวิตอยู่ด้วยการล่าสัตว์ และทำการเกษตรกรรม เมื่อราว ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว และใช้สถานที่ถ้ำผาแดงนี้บอกเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา

ชื่อข้อมูล

           ภาพเขียนสีโบราณ ๓,๐๐๐ ปี

 ประเภท/หมวดหมู่ 

          สถานที่/โบราณสถาน

สถานที่ตั้ง/พิกัด

หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหวาย ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อผู้ให้ข้อมูล/บุคคลอ้างอิง/ข้อมูลอ้างอิง 

          นายสุวัฒน์ ปฐวีพนาสณฑ์ โทร ๐๘๓ ๓๑๒ ๔๓๗๗

วัน เวลา ที่เก็บข้อมูล

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

 

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *